Etikettarkiv: Arbetsutförande

Monteringsanvisningar

Montering av olika byggmaterial och byggelement måste följa de anvisningar som ges i antingen bygghandlingar, dvs ritningar eller beskrivningar eller i de anvisningar som hänvisas till i bygghandlingarna eller entreprenadkontraktet.

Det är också vanligt att det finns kompletterande anvisningar från leverantörerna som skall följas.

  • Bygghandlingar och allmänna standarder beskriver sällan detaljutförande på produktnivå.
  • Arbetsmoment och detaljerade arbetsanvisningar kan skilja sig mellan olika material, fabrikat och leverantörer.

Det är viktigt att kolla upp och följa materialleverantörernas anvisningar för de produkter eller systemlösningar som används i ett projekt. I annat fall finns risk för sämre kvalitet och hållbarhet.

Om arbetsutförandet avviker från det som föreskrivs i projektet och av leverantörer är det inte heller säkert att garantier och försäkringar gäller.

Fortsätt läsa Monteringsanvisningar

Branschstandarder

Om branschregler

Säkra Våtrum GVKEtt antal  branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet.

Syftet med branschstandarder är bl a att säkerställa enhetliga, kvalitetsmässiga och bl a fuktsäkra utföranden.

I upphandling och entreprenadkontrakt anges vilka regler som skall gälla för entreprenaden.

Även om beställaren inte anger att branschstandarderna skall följas är det vanligt att man gör det ändå,  om inget annat avtalats i projektet.

Om en fuktskada inträffar är det inte säkert att garantier och försäkringar gäller om inte branschföreskrifterna följts.

Branschernas standarder och rekommendationer blir ofta vägledande i utbildningssammanhang och med tiden också det utförande som många hantverkare normalt följer.

Fortsätt läsa Branschstandarder

Teknik och utförande – Gipsskivor

Bild: Gyproc

En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till vänster visar ett snitt från en isolerad gipsvägg, på stålreglar, och med dubbla lag gips på varje sida.

Gipsskivor monteras med spik eller skruv på väggreglar av trä eller med skruv på stålprofiler. Regelavståndet och gipsskivans bredd (standard skivmått: 600 resp 900 mm) skall stämma överens.

Längst ner vid golvet monteras skivan mot en golvregel.

Fortsätt läsa Teknik och utförande – Gipsskivor

Teknik och utförande – Lättbetong

Projektera med lättbetong

Ytmarkering av lättbetong på ritning

Aktuell information om lättbetongkonstruktioner kan hämtas från de flesta lättbetongtillverkares och leverantörers hemsidor.

Ytterst är det Boverkets regler samt Eurokoderna som styr projektering och beräkningar.

Nedan beskrivs förutsättningarna och exmepel vid byggande av stenhus och byggsystem med lättbetong.
Fortsätt läsa Teknik och utförande – Lättbetong