Gjutformar för betong

Det finns många olika typer av form för betonggjutning. Beroende på projektets förutsättningar väljs den typ av form som blir mest effektiv att hantera.

Formelement

Traditionell form byggs med formelement och formplyfa, rivs och rengörs efter gjutning för att sedan byggas upp gen inför nästa gjutning.

Annonsplats
  • Formelement som kan byggas upp och anpassas kan vara bra att välja om varje del som skall gjutas har olika utseende och storlek,
  • Det är viktigt att följa montageanvisningar samt att behandla ytan på formen så att den släpper från betongen när den skall tas bort

Formar kan också byggas med lösvirke, vilket är vanligt vid enklare gjutningar t ex av plattor på mark.

Klätterform

Klätterform av en typ av form som inte monteras ner och upp hela tiden utan kan ”klättra” uppåt. Inför nästa gjutetapp skjuts formen uppåt och ny betong kan hällas i. Detta är en formtyp som kan vara lämplig vid höghöjdsgjutning.

Specialformar

Formar kan köpas färdiga. I projekt där flertalet gjutetapper har samma förutsättningar, t ex form och dimensioner, kan samma form användas utan att behöva byggas om varje gång. Detta kan gälla gjutning av pelardäck men också vd gjutning av bostäder där flertalet bjälklag och väggar har samma dimensioner.

Annonsplats

Det finns även möjlighet att köpa specialtillverkade formar som är skräddarsydda till ett projekt. Detta kan spara tid i projektet och på arbetsplatsen.

Återanvändbar respektive engångsform

De flesta betongformar kan användas vid flera gjutningar om man rengör och underhåller dem samt i övrigt följer instruktionerna. Undantag är engångsform och kvarsittande form:

Annonsplats

Engångsform av lösvirke eller papp demonteras och kasseras, t ex för återvinning eller förbränning. Lösvirke kan ibland användas igen innan det kasseras.

Kvarsittande form

Vissa formtyper är av kvarsittande typ. Kvarsittande form är en del i konstruktionen och samverkar med stomsytemet även sedan projektet är färdigbyggt. Exempel:

  • kvarsittande förtillverkad bjälklagsform.
  • kantelement, t ex av cellplast, vid gjutning av platta

Läs mer

Annonsplats