Installation av isolering

Vanliga monteringsmetoder för byggnadsisolering:
  • Utrullning av isoleringsmattor
  • Montage av isoleringsskivor
  • Insprutning av lösullsisolering

Vanligt vid nyproduktion av hus är att mineralull köps på rulle och rullas ut som mattor.

Annonsplats
  • Isoleringsskivor och –mattor läggs ut tätt kant i kant – samt vid flera lager med överlapp – för att undvika att otätheter som går rakt igenom konstruktionen.
  • Vid lösullsisolering är att det är mindre risk för att det uppstår otätheter, t.ex. mellan isoleringsmaterialet och anslutande byggdelar.

Isolering med lösull innebär att materialet leverera obundet, utan bindemedel, och sprutas in genom en slang i ytterväggar, yttertak eller på vindsbjälklag. Metoden är effektiv att utföra samt ergonomiskt. Det är enkelt att komma åt och fylla igen även trånga och otillgängliga utrymmen.

Annonsplats

Läs mer:

Lösullsisolering

Annonsplats