Stödjande och bärande form

Stödjande form för betonggjutning

Den enbart stödjande formens funktion är att hålla betongen på plats så att den inte rinner eller buktar ut under gjutning och härdning.

  • Stödjande form kan vara kantform vid platta på mark, vägg- och pelarform där ingen last skall tas upp ovanifrån.
  • En stödjande form kan behöva strävas av för att klara trycket (sidokrafterna) från betongen mot sidan. Annars är risken att den ger vika innan betongen härdat.
  • Väggformar som har två sidor förses med stag som håller ihop de båda sidorna av formarna.

Bärande form för betonggjutning

Den bärande formen håller inte bara betongen på plats utan samverkar också med stomsystemet som byggs upp och de delar som formen vilar på.

Annonsplats
  • Den bärande formen måste konstrueras för att klara att hålla betongmassans vikt under härdningsprocessen.
  • Innan betongen uppnått en viss hållfasthet behöver den bärande formen extra support, t ex en bjälklagsform som behöver extra stöd (stämp) underifrån.
  • Stämp placeras ut för att stötta underifrån.

Bärande form under härdning

Anledningen till att det för vissa byggdelar behövs en bärande form under byggtiden är att  den flytande betongmassan inte håller ihop och kan därför inte fördelar kraften/vikten på samma sätt som i en härdad platta.

  • Vikten fördelas inte i sidled i den lösare betongmassan utan det blir större kraft/vikt nedåt .
  • Betongmassan är dessutom något tyngre eftersom den har ett högre vatteninnehåll än den härdade betongen

När betongen väl har härdat kommer den inte att rinna eller bukta ut. Vikten (krafterna) från den färdiga betongplattan, t ex bjälklag, kommer då också att fördelas mer i sidled och kunna tas upp av de permanenta upplagen, såsom väggar eller pelare.

Läs mer

Annonsplats