Armering av betongkonstruktioner

Betong är ett hårt och hållbart material men behöver normalt förstärkas med armering för att klara alla krav som ställs på varje byggdel.

  • Tryckhållfastheten hos betong är hög.
  • Betongens draghållfasthet är inte lika hög.
Armeringsprodukter:
  • stänger
  • nät
  • korgar
  • distanser.

Läs mer: Förtillverkad armering

Annonsplats

Armering av prefab-betongelement

Förtillverkade betongelement (prefab) armeras på fabriken. Vissa betongelement har utstickande armering när de kommer till byggarbetsplatsen.

Utstickande armering är till för ansluta det förtillverkade elementet med byggdelar som gjuts på plats. Exempel på detta kan vara:

Annonsplats
  • kvarsittande betongform som utgör nedre delen av ett bjälklag där ett lager med färsk betong gjuts på efter montage.
  • förtillverkade betongpelare som skall anslutas till platsgjutna bjälklag.

Armering vid gjutning på plats

Vid platsgjutning läggs armeringen in – i den byggdel som skall gjutas  – av yrkesarbetare på arbetsplatsen.

Materialet levereras till arbetsplatsen i form av:
  • långa stänger som klipps och bockas efter konstruktörens anvisningar (Armeringsspecifikation)
  • förtillverkade armeringsprodukter som är klippta, bockade och buntade på fabriken (enligt projektets/konstruktörens armeringsspecifikation)
Annonsplats

Ofta används båda leveransalternativen och arbetsmetoderna. Eftersom det kan förekomma revideringar av ritningar är det bra att ha tillgång till extra armering som snabbt går att bocka till efter nya förutsättningar.

Läs mer:

Annonsplats