Armeringens funktion

Armering används för att stärka betongen och hålla ihop olika byggdelar samt förhindra sprickbildning och hållfasthetsförluster.

Utan armering kan en betongkonstruktion brista plötsligt och utan förvarning. I armerad betong hinner sprickbildning och även deformation upptäckas och åtgärdas.

Annonsplats
Kraftupptagande armering som höjer hållfastheten i konstruktionen:
  • Dragarmering
  • Tryckarmering
  • Skjuvarmering
  • Sprickarmering

Fördelningsarmering tar upp kraft från huvudarmeringen och fördelar lasterna i armeringsstrukturen.

Monteringsarmering är däremot en icke kraftupptagande armering. Dess funktion är att stabilisera och fixerar den kraftupptagande armeringen.

Annonsplats

Armering behövs i andra delar av betongkonstruktioner t ex i kanter, fundament och anslutningar mellan olika betongdelar, t ex vägg och bjälklag, pelare och grund osv.

Dragarmering

Annonsplats

Betongkonstruktionen måste framförallt armeras där dragkrafterna riskerar att bli för stora. Dragkrafter uppstår bland annat i underkant av bjälklag och broar.

dragarmering2 BEGroup
Bild: BE Group
Annonsplats