Stomme (Anders Lagerås)Stål är benämningen på en legering av järn och högst ca 2 procent kol samt mindre mängder andra grundämnen.

Den kemiska beteckningen för järn är Fe.

Stål i byggandet

Stål har flera användningsområden inom bygg och anläggning bl a:

  • balkar och pelare i stomkonstruktioner
  • armering i betong och murverk
  • stålreglar i tunnplåt

Stål är ett stabilt och hållfast material som även går att återvinna.


=> Kontakta Byggipedia för att medverka med kunskap, underlag, gästartiklar eller sponsring av detta kunskapsområde