Stål

Stomme (Anders Lagerås)Stål är benämningen på en legering av järn och högst ca 2 procent kol samt mindre mängder andra grundämnen.

Den kemiska beteckningen för järn är Fe.

Stål i byggandet

Stål har flera användningsområden inom bygg och anläggning bl a:

  • balkar och pelare i stomkonstruktioner
  • armering i betong och murverk
  • stålreglar i tunnplåt

Stål är ett stabilt och hållfast material som även går att återvinna.

Brandskydd av stålkonstruktioner

Eftersom stål förlorar sin hållfasthet vid höga temperaturer måste det brandskyddas genom målning eller inklädnad för att uppfylla kraven för stommaterial.

  • Armering i betong skyddas av betongskiktet.
  • Gipsskivor och isolering i regelväggar bidrar till att öka stålets brandmotstånd.

Branddimensionering av stålkonstruktioner

Metoder finns för att beräkna stålets bärförmåga vid höga temperaturer.

Genom att dimensionera stålkonstruktionen för aktuell temperatur kan ofta behovet av brandskyddsisolering reduceras. (Källas: SBI)

Artiklar och fakta – Byggnadsstål

Om armeringen

Armeringens funktion i betongkonstruktioner På 1800-talet började stål användas för att armera betong. Armering förekommer idag också i många bärande ...
Läs Mer

Konstruktionsstål och profiler

Konstruktionsstål - beteckningar ...
Läs Mer

Arbete med armering

Armering av betongkonstruktioner Betong är ett hårt och hållbart material men behöver normalt förstärkas med armering för att klara alla ...
Läs Mer

Länkar och källor

Om materialet stål (Stålbyggnasdinstitutet SBI)
Stålbjälklag (SBI)
Lättbyggnadsteknik- Bärande stomme och stabilisering (SBI)
Armeringshandbok (BE Group)
Stålbyggnadsbok (BE Group)
Konstruktionstabeller – Stål (Tibnor)
BE´s lilla röda (PDF)

 

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!