Förtillverkad armering

För att underlätta och effektivisera arbetet med armering finns bl a färdigbockade armeringsdetaljer, svetsade armeringskorgar och rullarmering som snabbt kan placeras ut och kompletteras med distanser mm.

Korgarmering

svetsad-korg Celsa
CAD-ritad armeringskorg. (Celsa Steelservice)

I förtillverkade (prefaricerade) armeringskorgar är armeringen till en byggdel monterade och fixerade på fabrik.

Annonsplats

Exempel på armeringskorgar är pelarkorgar och skräddarsydda armeringskorgar för anläggningsgjutningar som kan spara mycket arbetstid i ett projekt.

Annonsplats

Armeringskorgarna kan även levereras med ingjutningsgods och distansstöd monterat.

Rullarmering

Armering av brokonstruktion med hjälp av rullarmering:

Annonsplats