Rivningsmetoder

Demontering (engelska: dismantling) är en rivningsmetod där man varsamt monterar ner byggdelar eller enstaka material t ex genom skruvning, eller sågning.

Copyright: Henrik Månsson
Ett yrke inom byggnadsberedning innebär ständigt nya utmaningar att lösa tillsammans med arbetskamraterna.
Foto: Henrik Månsson, Void AB

Kontrollerad rivning (engelska: controlled demolition) innebär att rivningen utförs med hjälp av sprängmedel, en ganska vanlig metod vid rivning av höga byggnader.

Selektiv rivning innebär att byggdelar och material demonteras efter ett visst schema för att kunna återbrukas, återvinnas eller monteras upp på nytt på annan plats.

Läs mer: Val av rivningsmetod

Farligt avfall måste nästan alltid tas ut före rivningen. Detta för att inte blandas med rivningsmassorna och kontaminera dessa. Risken är annars att massorna måste hanteras som farligt avfall, specialomhändertas istället för att kunna användas som t.ex. fyllnadsmassor eller återvinnas.

Återvinning av stommaterialet, t ex betongen, vid en rivning kan kräva att först övriga byggdelar och material demonteras och separeras först för att betongen ska bli så ren som möjligt innan den återvinns. Alternativet är att sortera rivningsmaterialen efter rivningen vilket brukar vara svårt.

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats