Arkitekten & arkitekturen

Arkitektens roll i samhällsutvecklingen

Tanken om idealsamhället har ofta varit grundläggande för arkitekturen genom tiderna. Varje tidsepok har haft sina ideal, politiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar.

Framstående arkitekter har också själva genom sina verk förverkligat egna tankar om det idealistiska byggandet. Detta har sin tur inspirerat andra och bidragit till arkitekturens utveckling genom tiderna.

Annonsplats

Även byggherrarna har genom arkitekturen uttryckt sin sociala status eller politiska och kulturella ståndpunkt. Till sin hjälp att utveckla sina idéer och önskemål till färdiga byggnader anlitade byggherrarna arkitekter.

Arkitektur handlar om byggnaders utseende, fasader och anpassning till omgivningen och stadsmiljön men också om funktion och anpassning till de som skall använda byggnaderna.

Hälsa och säkerhet är viktiga parametrar. Läs mer: Form och funktion

Annonsplats

Arkitekturtävlingar

"Santa Maria del Fiore". Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg#/media/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpgGenom historien har det utlysts tävlingar för att hitta den bästa arkitekten till ett specifikt verk och detta har medfört att arkitekterna har ansträngt sig till det yttersta för att skapa och utveckla sina idéer, till exempel:

  • Santa Maria del Fiore i Florens av Filippo Brunelleschi."Opera House and ferry. Sydney" by John Hill - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg#/media/File:Opera_House_and_ferry._Sydney.jpg
  • Operahuset i Sydney av den danske arkitekten Jörn Utzon och ingenjörsfirman Ove Arup & Partners.

Ord och begrepp

  • Arkitekt kommer av grekiskans architekton som betyder överbyggmästare.
  • Arkitektur är läran om formgivning av i byggnader och omfattar allt mänskligt formande och byggande av den fysiska miljön.
Källor

Wikpedia

Läs mer:

Annonsplats