Återvunna massor

Som ett komplement till naturgrus och bergkross förekommer det att återvunna material schaktmassor samt betong och tegel används i mark- och anläggningsprojekt.

Schaktmassor

Exempel på återvinning av schaktmassor:
  • Icke-förorenade schaktmassor kan användas som fyllnadsmaterial.
  • I vissa falla kan förorenade massor användas – efter sanering.
  • Ur schaktmassor kan ibland sten, grus och matjord sorteras ut för att användas som rena fraktioner stället

Rivningsmassor

Rivningsmassor, t ex betong och tegel fria från farliga material och ämnen kan användas som fyllnadsmassor eller som ballast i vissa konstruktioner t ex mindre vägar.

Annonsplats

Rivningsmaterialet, t ex armerad betong, återvinns genom krossning och sortering   samma typ av krossanläggningar som används för naturgrus och makadam.

Många gånger separeras allt utom armering innan rivning för att på så sätt förenkla och förbättra återvinningen. Armringen kan ”tuggas” loss från betongen.

Avancerade anläggningar skulle kunna utföra en del sortering t ex.
  • Armering kan separerar med hjälp av magneter efter att materialet krossats.
  • Lätta material som plast kan separeras med hjälp av tryckluft/fläktar
  • Vatten kan användas för att separera material som flyter från den tunga betongen.

Läs mer:

Annonsplats

Riskmaterial vid rivning

Annonsplats

Kretslopp och återvinning

Anläggningsmaterial

Annonsplats