Effektiv och säker rivning

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö – samt för lönsamheten:

  • Genom planering och kontroll på arbeten kan säkerheten förbättra.
  • Genom att demontera vissa delar först och separera olika materialtyper kan mer återvinnas
  • Kostnader för deponi samt för destruktion av ev. farligt avfall kan minimeras.

Lönsam materialhantering

En metodisk rivning planeras i förväg mot bakgrund av den aktuella byggnadens förutsättningar, närområde samt utrymme för maskiner, upplag etc.

Annonsplats

Genom att demontera vissa delar i förväg kan renare och användbara rivningsmassor utvinnas.

Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand:
  • Om tiden inte räcker till för en komplett selektiv rivning omhändertas enbart sådant som är hälso- och miljöfarligt – innan byggnaden rivs.
  • Det finns sedan möjlighet att forsla bort rivningsmassorna och sortera dem på en annan plats.

Läs mer:


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats