De förindustriella tegelbruken

Innan industrialismen grävdes lera upp manuellt ur marken. Leran ältades med hjälp av en s.k. lerbråka som drevs med hjälp av häst eller oxe.

När leran var färdigältad var det tegelslagaren som slog leran i formar.  Därefter vändes formarna så att den formade handslagna leran placerades på bräder. Där fick leran sedan lufttorka i någon månad.

Annonsplats

De blivande tegelstenarna placerades därefter i en stor ugn med plats för tio tusentals stenar. När ugnen murats igen eldades med ved, torv eller kol i ca 10 dagar.

Ugnen passades dygnet runt av en brännare som hade sin sovplats i en kammare intill ugnen.

När bränningen var klar skulle teglet svalna av under en vecka innan porten till ugnen kunde öppnas upp och teglet tas ut.

Annonsplats

Tegelbruket drevs då ofta av tegelslagaren/brännaren som fick hjälp av ett antal hantlangare. Dessa kunde även vara kvinnor och barn.

KÄLLOR:

Tegelbruk (Riksantikvarieämbetet och Sveriges Tegelindustriförening)

Annonsplats

Läs mer:Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats