Armeringsritning

Armeringssymboler visas på konstruktionsritningar och består främst i armeringsstänger kombinerat med typbeteckningar och mått.

Armeringssymboler på ritning

Till armeringsritningar hör också en armeringsförteckning över alla typer av armeringsstänger som ingår i konstruktionen, antal och dimensioner.

Annonsplats

Armeringsstänger har olika längd och diameter. Vissa är böjda. Armeringsspecifikationen används som underlag för klippning och tillverkning av armeringen. Detta görs på fabrik eller på byggarbetsplatsen.

På ritningarna ritas en armeringssymbol för vare enskild armeringstyp och -dimension. Armering som ligger i överkant av platta ritas med heldraget streck, medan underkantsarmering ritas som en streckad linje. Ett tvärsnitt av armeringsjärn ritas som en svart prick.

Korsande armering samt armeringsnät i tvärsnitt:

Armeringssymbolen för överkants- och underkantsarmering:
Annonsplats

Områdesmarkering

Armeringssymbolen för armering som ska läggas ut över ett större område kopplas till en områdesmarkering, som vinkelrät mot armeringssymbolen sträcker sig över hela det område t ex en betongplatta – där den aktuella armeringsdimension skall ligga.

Annonsplats

Beteckningar och siffror på armeringsritning

 • En text skrivs på armeringssymbolen, t ex 5ø12s500-2350, och anger då:
  • antal armeringsstänger, 5
  • diameter ø 12
  • Stångavstånd s500 dvs centrumavståndet mellan varje enskild armeringsstång
  • Klipplängd 2350 dvs den längd som armeringsstängerna har
 • Armeringskvalitet, t ex Ks40, brukar anges i skrivfältet på ritningen.

En riktningsmarkering visar vilka stänger som skall ligga överst resp. underst.

 • För underkantsarmering läggs stänger i pilens riktning ut först, dvs underst.
 • För överkantsarmering läggs stängerna i pilens riktning sist, dvs överst.

Där armeringen bildar ett rutnät används ofta armeringsnät. Om en vägg skall ha enbart ett sådant nät placeras detta centriskt i väggen (enkelarmerad vägg). En dubbelarmerad vägg har ett armeringsnät vid varje sida.

Läs mer:

Annonsplats