Anvisningar och tekniska föreskrifter

Till konstruktionsritningarna hör anvisningar och föreskrifter. Istället för att skriva dessa i ritningarnas skrivfältet på de olika K-ritningarna hänvisar man i detta projekt till en särskild ritning:

Annonsplats

Allmänna anvisningar – Ritningsnummer K 300:02

Annonsplats

Se även den tekniska beskrivning för exempel-projektet: Exempel (PDF)

Läs mer:

Annonsplats