Från systemhandling till bygghandling

När byggskedet tar vid skall ritningar och övriga handlingar vara färdiga att bygga efter.

Systemhandlingarna övergår juridiskt till status bygghandlingar. Bygghandlingarna är de som entreprenören juridiskt har att följa.

Annonsplats
Vid kopiering av ritningar som skall distribueras ut till byggarbetsplatsen brukar de få olika färg på pappret för att tydliggöra vilken disciplin ritningen avser:
  • A-ritning – vit
  • K-ritning – blå
  • VVS-ritning – brun
  • E-ritning – röd/rosa

Utöver ovanstående ritningar brukar också särskilda markritningar och sektioner från grund upprättas. Dessa brukar redovisa bl a rör och kablar i mark, dränering och markhöjder.

Annonsplats

OBS! Det är viktigt att kontrollera att en ritning eller annan handling som ska följas har status BYGGHANDLING.

Det är också viktigt att se till att ha den senaste revisionen av denna bygghandling


Läs mer:

Annonsplats