Sponsrade kunskapsområden

Hittade inga inlägg.

Nytt eller uppdaterat

Ritningssymboler – K-ritningar

Ingjutningsgods, t ex ventilationsrör, hål och nischer Förklaringar till bilden: - Siffrorna inuti symbolerna är ...
Läs Mer

Färgupplevelse – känslor och associationer

Rumsuppfattning, känslor och associationer kan påverkas med färgsättningen. Genom kulörvalet på väggar och inredning kan ...
Läs Mer

Asbest i befintliga byggnader

Förekomst av asbest som inte upptäcks i tid innan rivnings eller renoverings arbetena påbörjas kan ...
Läs Mer

Rörledningar – symboler och beteckningar

Ledningar för kallvatten, avlopp/spillvatten och värme inklusive rördimensioner, dvs rördiameter i millimeter: På ritningar redovisas ...
Läs Mer

I samarbete med: Specialistbranscherna

Vad är Byggipedia?

Byggipedia är den inarbetade kanalen för ”vanligt folk” i branschen. 

Vill du hjälpa till att vässa branschen, samarbetspartners och beställare?
Kontakta Byggipedia

Gästartiklar

Hittade inga inlägg.

Bra att veta!

Innehållet på Byggipedia är översiktlig och allmän information. Byggipedia ansvarar inte för eventuella felaktigheter eller för hur informationen tolkas eller används.

Innehållet är upphovsskyddat
Om du kopierar, omarbetar, sprider, publicerar eller säljer innehåll skadar du Byggipedia, våra intäktsmöjligheter och förutsättningar utveckla webbplatsen vidare. Läs mer: Om Byggipedia

Branschkunskap via samarbetspartners
Putsning.nu - Information och kunskap om putsade fasader (SPEF) Håltagning.nu - Information och kunskap för håltagare (BFB) Murning.nu - Information och kunskap om murat byggande (SPEF) Ställningsakademin - Utbildning och certifiering av ställningsbyggare. (STIB) Handbok om material och utföranden vid plattsättning (BKR)
Putsning Håltagning Murning Ställningar Plattsättning

Annonsplats