Behörighet – ställningsbyggnad

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs att den som uppför, ändrar eller monterar ner ställningar måste ha utbildning som ger behörighet för den ställningstyp arbetet avser.

Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs för arbetet. Om obehörig personal anlitas kan sanktionsavgift utdömas.

Beställaren – som har samordningsansvar för arbetsmiljön för de yrkesgrupper som ska använda ställningen – bör förvissa sig om att det anlitade ställningsföretaget enbart använder utbildad och behörig personal för arbetet.

Utbildningar/Behörighetsnivåer

Särskild information om hantverkarställningar:

  • arbete med hantverkarställningar med en maxhöjd till arbetsplanet på 2 meter
  • utformningen ska följa en generell monteringsinstruktion.

Särskild information om rullställningar

  • arbete med hantverkar- och rullställningar med en maxhöjd till arbetsplan på 5 meter.
  • utformningen ska följa en generell monteringsinstruktion.
Annonsplats

Allmän utbildning om ställningar

  • för arbete med ställningar med en maxhöjd till arbetsplan på 9 meter.
  • utformningen ska följa en generell monteringsinstruktion.

Särskild utbildning om ställningar

  • för arbete med mer komplicerade ställningar och ställningar av högre höjd.

Tilläggsutbildningen om väderskydd

  • för arbete med väderskydd, oavsett dess höjd och upplagssätt. Förkunskaper: särskild utbildning om ställningar.

Ställningsbyggare med yrkesbevis inom ställningsbyggnad har i sin yrkesutbildning fått motsvarande kunskaper och behörighet upp till Särskild utbildning om ställningar.

Observera

Den som leder arbetet med ställningsmontage ska ha samma kunskaper som de som bygger ställningen.

KÄLLOR:
  • Arbetsmiljöverket
  • STIB

Läs mer:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats