Risker i anläggningsprojekt

Exempel på arbeten och faktorer vad som kan ingå i riskbedömning av anläggningsarbete:
 • Schaktarbeten
 • Arbete med maskiner
 • Transporter och lyft
 • Förbipasserande trafik
 • Sprängningsarbete
 • Tillfällig el
 • Farliga ämnen bl.a:
  • Föroreningar i mark
  • Damm, kvartsdamm
  • Avgaser biltrafik.
Exempel:

Läs mer:

Annonsplats