Vägen som arbetsplats

Vägarbeten är arbeten som utförs på vägen, i vägen, vid vägen eller över vägen.

Alla vägarbetsplatser ska utformas och bedrivas så att varken vägarbetare eller trafikanter riskera att råka ut för en olycka. Detta kan göras på olika sätt för att passa varje enskilt projekt.

Annonsplats

Regler och riktlinjer för utformning av vägarbetsplatsens säkerhet bygger på erfarenhet, statistik och analyser av trafikanters beteende och reaktioner.

Säkerhet för trafikanter och vägarbetare

Ansvariga för vägarbetsplatsen har också ansvar för säkerheten för trafikanter som passerar förbi arbetsplatsen.

Trafikanterna i sin tur har ansvar för att uppmärksamma och respektera skyltning, omdirigering, hastighetsbegränsning och omkörningsförbud. Det kan gälla både bil, cykel och fotgängare.

Annonsplats

Ju bättre varningssystem och skyddsåtgärder som byggs upp desto säkrare för alla. Det allra säkraste är att leda om biltrafiken så att den inte passerar arbetsplatsen alls.

Logga in för att läsa hela artikeln. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderättigheter till läromedlet.

Annonsplats

Relaterat:

Riskbedömning – anläggning

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Annonsplats
Annonsplats