Anläggningsmaskiner och säkerhet

Vid markarbeten krävs ofta användning av entreprenadmaskiner för att utföra tunga arbeten och transporter, t ex schaktning och förflyttning av schakt- och fyllnadsmassor.

Annonsplats

Val av maskin

Det finns många olika fabrikat, märken, utförande och storlekar på de entreprenadmaskiner som används inom bygg- och anläggningsverksamhet och det utvecklas hela tiden nya.

Kapacitet, drivmedel och kostnader kan vara avgörande för vilken maskinvalet. Maskinen skall naturligtvis vara anpassat för det eller de arbeten som skall utföras.

Flexibilitet, dvs att maskinen kan användas för olika arbeten under hela projektets gång medför att den utnyttjas bättre och då bli ekonomin bättre i projektet. Det är inte lönsamt att ha maskiner som inte används hela tiden men ändå kostar att hyra även då de står stilla.

Annonsplats

Ergonomi och komfort är en annan viktigt parameter för arbetsmiljön för den som skall köra maskinen.

Krav på föraren

Många entreprenad- och anläggningsmaskiner kräver någon form av förarbevis eller särskilt yrkesbevis för maskinförare. Även framförande av mindre maskiner bör utföras av någon som genomgått utbildning på just den maskinen.

Förutom att kunna hantera en viss maskin ställs stora krav på säkerheten på en byggarbetsplats och då inte minst på de maskiner som används. Nedan följer ett förslag till checklista vid användning av anläggningsmaskiner:

Annonsplats

Checklista för säkerhet

 1. Använd checklistan både innan maskinen används första hyrdagen och före den dagliga användningen.
 2. Provkörning av alla möjliga funktioner skall göras.
 3. Däck/larvband skall vara fria från skador och ha rätt lufttryck.
 4. Alla hjulbultar skall sitta åtdragna på plats och larvband skall hålla rätt spänning. bromsar skall provas.
 5. Varningslampor skall fungera.
 6. Alla nivåer för bränsle, olja, vatten och batteriladdning skall kontrolleras.
 7. Alla lastbärande och andra viktiga delar skall vara fria från sprickor eller skador.
 8. Rörliga delar skall fungera utan störning.
 9. Hydraulsystemet skall vara fritt från läckor
 10. Stoppknappar skall fungera
 11. Avspärrningar skall sättas upp om så behövs.
 12. Kontrollera att maskinen är välsmord enligt instruktion.
Källa: Ramirent
 

.

.

Annonsplats