Förvaltningsskedet

Förvaltningsskedet tar vid efter att byggprocessen är avslutad och byggprojektet/entreprenaden godkänts. Nu kan byggnaden (eller anläggningen) tas i bruk, dvs användas. Byggherren har ansvar för förvaltningen av en byggnad eller anläggning.

Fastighetsförvaltning

Förvaltning innebär bl a uthyrning till hyresgäster, skötsel av byggnad etc. Detta arbete och ansvar brukar sammanfattas under begreppet drift- och underhåll. Under förvaltningsskedet behövs både städning, uppvärmning och underhåll av byggnaden.

Annonsplats

Underhåll

För löpande underhållsarbete, renovering eller ombyggnad anlitas ofta bygg- eller installationsföretag. Vissa större fastighetsbolag har egna hantverkare till mindre underhållsarbeten.

Renovering och ombyggnad, ROT

Byggnadsarbeten som utförs under en byggnads förvaltningsperiod brukar kallas ROT-jobb. ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Läs mer:

Annonsplats