Tak, Fotoakuten.se
Källa: Fotoakuten.se

Taket utgör tillsammans med ytterväggar och fasad byggnadens klimatskal. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella förutsättningar samt krav på anpassning till närliggande bebyggelsemiljö.

I syfte att anpassa till befintlig bebyggelse regleras utformning av byggnader i kommunens detaljplan. I äldre byggnader brukar man vilja bevara befintlig karaktär medan det i nyproduktion finns mer effektiva och ekonomiska taklösningar att tillgå. Takkonstruktioner för bostäder respektive industribyggnader brukar utformas på olika sätt.

Annonsplats

Säkra utföranden – Takavvattning

Taksprånget över hängrännan förhindra att vatten trycks in mot fasad.  Ju högre byggnader desto större språng behövs. Språnget bör aldrig ...
Läs Mer

Perspektiv på tegel

Tegel är ett keramiskt byggnadsmaterial som tillverkas av lera. Leran formas och bränn i ugnar till ett hårt och hållfast ...
Läs Mer

Vad är ett klimatskal?

Inom husbyggnadssammanhang brukar husets yttre delar, yttervägg och yttertak, benämnas klimatskal. Fasaden - en del i klimatskalet Funktionskraven på ytterväggar ...
Läs Mer

Fuktskydd av takkonstruktioner

Principer för värmeisolering och ventilation gäller även för att fuktskydda takkonstruktioner. Fuktdimensionering av tak och vind: Ventilationsspalt i yttertak - ...
Läs Mer
Laddar…

Gästartikel:

Hållbara byggmaterial

[Loggedin]

Källor och länkar

Taksäkerhet
Takstolstyper (TASS)
Dimensioneringstabeller (Träguiden)
Takkonstruktioner – Exempel på utförande med isolering (Rockwool)
Byggbeslag – Dimensioneringshandbok (LTH/Gunnebo)

[/loggedin]

Annonsplats