Tak, Fotoakuten.se
Källa: Fotoakuten.se

Taket utgör tillsammans med ytterväggar och fasad byggnadens klimatskal. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella förutsättningar samt krav på anpassning till närliggande bebyggelsemiljö.

I syfte att anpassa till befintlig bebyggelse regleras utformning av byggnader i kommunens detaljplan. I äldre byggnader brukar man vilja bevara befintlig karaktär medan det i nyproduktion finns mer effektiva och ekonomiska taklösningar att tillgå. Takkonstruktioner för bostäder respektive industribyggnader brukar utformas på olika sätt.

Annonsplats

Taklutning och snölast

Vid beräkning av takkonstruktionens hållfasthet skall man bl.a. ta hänsyn till snölasten. Som underlag för bedömning av snölasten utgår man ...
Läs Mer

Taksäkerhet

Fastighetsägaren har ansvar för taksäkerheten både under byggtiden och efteråt. Vid projektering av tak ska en takplan avseende taksäkerhet upprättas ...
Läs Mer

Takritningar

Exempel och förklaringar för takplan och takstolsritning. Takplan - Ritningsnummer K320:05 Takstolsritning - Ritningsnummer K340:01 Kommentarer till ritningarna ovan: Varje ...
Läs Mer

Särskilda förutsättningar – Yttertak

Taklutning Taklutningen är en förutsättning för att regn- och smältvatten skall kunna rinna av taket. Extrema vindförhållanden kan dessutom medföra ...
Läs Mer

Gästartikel:

Hållbara byggmaterial

Källor bl.a:

Taksäkerhet.se
Takstolstyper (TASS)
Dimensioneringstabeller (Träguiden)
Takkonstruktioner – Exempel på utförande med isolering (Rockwool)
Byggbeslag – Dimensioneringshandbok (LTH/Gunnebo)

Annonsplats