Tak, Fotoakuten.se
Källa: Fotoakuten.se

Taket utgör tillsammans med ytterväggar och fasad byggnadens klimatskal. Taket skall vara tätt och leda bort regn- och smältvatten. Utformning av tak samt val av konstruktion beror på byggnadsstil, individuella förutsättningar samt krav på anpassning till närliggande bebyggelsemiljö.

I syfte att anpassa till befintlig bebyggelse regleras utformning av byggnader i kommunens detaljplan. I äldre byggnader brukar man vilja bevara befintlig karaktär medan det i nyproduktion finns mer effektiva och ekonomiska taklösningar att tillgå. Takkonstruktioner för bostäder respektive industribyggnader brukar utformas på olika sätt.

Annonsplats

Hållbara byggmaterial

Tätskiktets viktiga roll för hållbarheten Artikelförfattare: Daniel Radomski vd Buildsmart Group Ledamot i Byggmaterialindustriernas miljöutskott. Derbigum används som tätskikt i Gröna Tak-konstruktioner ...
Läs Mer

Yttertaket som klimatskal

Taket är en del i byggnadens klimatskal som tillsammans med ytterväggar, fasad bidrar till byggnadsfysikaliska aspekter - ljudisolering, energi, inomhusklimat, ...
Läs Mer

Taktäckning

Taktäckningsmaterialet fyller såväl en estetiskt som en skyddande funktion. Vid val av taktäckning tas hänsyn till taklutning, underlagstaket samt egenvikt ...
Läs Mer

Underlagstak – material

Råspont Underlagstäckningen med spontad panel spikas horisontellt på takstol. Där den sågade sidan läggs uppåt och den hyvlade nedåt i ...
Läs Mer

Gästartikel:

Hållbara byggmaterial

Källor bl.a:

Taksäkerhet.se
Takstolstyper (TASS)
Dimensioneringstabeller (Träguiden)
Takkonstruktioner – Exempel på utförande med isolering (Rockwool)
Byggbeslag – Dimensioneringshandbok (LTH/Gunnebo)

Annonsplats