Fuktskydd av takkonstruktioner

Principer för värmeisolering och ventilation gäller även för att fuktskydda takkonstruktioner.

Fuktdimensionering av tak och vind:
  • Ventilationsspalt i yttertak
    Ventilationsspalten bör vara minst 25 mm. Vid takfot och snedtak bör spalten ordna med läkt och luftspaltskiva så att isoleringen inte kan täppa till spalten.
  • Vindsbjälklag
    Vindsbjälklag ska vara välisolerade, men även täta så att inte varm inomhusluft läcker ut och kondenserar mot yttertaket.

Läs mer:

Annonsplats