Relining med expoxy eller plast

Invändig beläggning av epoxi eller polyesterplast ger en tät och foglös yta hela vägen från golvbrunn, genom stammen och ner till uppsamlingsledningen.

Metoden används för avlopps/spill- och dagvattenrör.

Arbetsgång:
  1. Toalettstol och annat som är anslutet till avloppsrören demonteras
  2. Golvbrunn rengörs och omgivande ytor skyddas.
  3. Invändiga avlagringar i rören avlägsnas genom slipning.
  4. Rören spolas
  5. Rören inspekteras.
  6. Rören beläggs invändigt med plast/epoxy.
  7. Arbetet inspekteras och ev brister åtgärdas omedelbart.
  8. Utrustning som tidigare demonterats återmonteras.

Appliceringsmetoderna är sprutmetoden eller borstmetoden.

Läs mer:

Relining med borstmetoden. Bild: Wikipedia

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats