Relining med flexibla foderrör

Infodring med flexibla foderrör innebär att ett nytt rör monteras inuti det befintliga. Används  för avlopps/spill- och dagvattenrör.

  • Foderrör är en liner av polyester som impregneras med epoxi.
  • Linern monteras med lufttryck genom att dras på plats i ledningen.
  • Därefter härdas linern och det hårda foderröret bildas.
Relining med ”strumpmetoden”:

relining wikpediarelining 2 wikipedia

Bilder: Wikipedia

Läs mer:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats