Byggnadsfasaden har både en estetisk funktion och en teknisk. Till fasaden, som byggdel, räknas även fönster, ytterdörrar, portar, balkonger.

Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

I fasadarbeten kan också montage av huskomplettering t.ex stegar, stuprör mm ingå.

Fasadputs

Fasadputs kan appliceras på tegel, trä, utanpåliggande värmeisolering och på särskild putsbärare, t ex papp eller stålnät, som fästes på ...
Läs Mer

Ytterväggar och funktionskrav

Icke-bärande ytterväggar, s k utfackningsväggar, består ofta av en flerskiktskonstruktion med flera material som kompletterar varandra funktionsmässigt. Även brand- och ...
Läs Mer

Keramiska byggnadsfasader

Kakel och klinker, s k byggkeramik, kan användas som fasadbeklädnad. Det enda man måste tänka på är att plattor som ...
Läs Mer

Keramiska fasadelement

Prefabricerade fasadelement med keramiska plattor tillverkas i fabrik. Här visas på exempel på två typer av betongelement med keramiska plattor; ...
Läs Mer

Materialkunskap:

TegelMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia