Byggnadsfasaden har både en estetisk funktion och en teknisk. Till fasaden, som byggdel, räknas även fönster, ytterdörrar, portar, balkonger.

Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

I fasadarbeten kan också montage av huskomplettering t.ex stegar, stuprör mm ingå.

Skador i murade tegelfasader

Dokumenterade skadefall i murat och putsat byggande har i en bok sammanställts och kommenterats av experter inom tungt murat och ...
Läs Mer

Materialkunskap:

TegelMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia