Byggnadsfasaden har både en estetisk funktion och en teknisk. Till fasaden, som byggdel, räknas även fönster, ytterdörrar, portar, balkonger.

Fasaden fyller en viktig funktion i byggnadens klimatskal. Kraven på fasaden är därför höga.

I fasadarbeten kan också montage av huskomplettering t.ex stegar, stuprör mm ingå.

Ventilerat keramiskt fasadsystem

Ventilerade fasadkonstruktioner Sedan flera år har metoder med s.k. ventilerade keramikfasader blivit vanliga, främst i Syd- och Mellaneuropa men på ...
Läs Mer

10 års funktionsgaranti på putsade fasader

Försäkringsbolaget Garbo har tagit fram en förlängd garanti för de putsade fasader som klassas som Säker Fasad. 10 års funktionsgaranti ...
Läs Mer

Ytterväggar och köldbryggor

De allra flesta hus i Sverige är byggda med flera olika material. För att varje byggdel skall få bästa möjliga ...
Läs Mer

Hej Mur- och Putsföretagen!

En av Byggipedias samarbetspartners (tidigare SPEF) har bytt namn till Mur- och Putsföretagen. - Det nya namnet är tydligt och ...
Läs Mer

Materialkunskap:

TegelMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia