Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning med tillhörande detaljer förklarad.

Sektionsritning – Ritningsnummer K350:05

Annonsplats
Detaljer från sektionsritning ovan:

Detaljritning – Ritningsnummer: K350:10

Annonsplats