Berg- och jordarter

Bergarter

Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer.

Annonsplats

Ett mineral kan beskrivas:

  • som en fast, oorganisk substans som bildats naturligt
  • samt genom sin kemiska sammansättningen och
    kristallstruktur.

Bergart består av mineraler och kan delas in   grupper:

  • magmabergarter (eruptiva)  , t ex granit, lava
  • sedimentära, t ex sandsten, lerskiffer, kalksten
  • metamorfa (omvandlade bergarter) , t ex marmor, gnejs.

Logga in för att läsa artikeln om jord- och bergarter, egenskaper och användningsområden inom bygg- och anläggning. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderättigheter för läromedlen på webbplatsen.

Annonsplats

Relaterat:

Jord- och stenmaterial

Annonsplats

Beräkna materialåtgång och kostnader

Anläggningsarbete

Annonsplats