Materialegenskaper – Lättbetong

Avgörande för lättbetongens specifika egenskaper, t ex hållfasthet och värmeisoleringsförmåga är densiteten som bestäms redan vid tillverkningen.

Densiteten och porstrukturen ger lättbetongen dess unika egenskaper, t ex U-värdet.

Annonsplats

Några materialegenskaper för lättbetong

U-värde
U-värden för olika material och byggdelar kan tillhandahållas av leverantörerna. U-värdet för ett helt hus beräknas klimatskal viktas samman.

U-värden för olika homogena lättbetongväggar och -block brukar kunna hittas i t ex produktdatablad för produkten. Produktinformation finns ofta att hämta på byggmaterialleverantörernas hemsidor.

Densitet
Vanligen ligger densitet på färdig lättbetong på 300-550 kg/m³, men det förekommer lättbetongprodukter med en torrdensitet på mellan 300 – 800 kg/m³.

Annonsplats

Bärförmåga
Lättbetongprodukter finns för både bärande och icke-bärande byggdelar. Lättbetongen kan vara oarmerad, förarmerad alternativt armeras på bygget.

Bearbetning
Egenskaper som kan ha betydelse i samband med byggprocessen är materialets densitet, fuktkänslighet samt hur bearbetningsbart materialet är. Lättbetongblock och -balkar kan oftast sågas till på plats.

Annonsplats

Fuktegenskaper
Lättbetong tål fukt, men om materialet blivit blött t ex efter att det stått ute i regn, måste det först torka ut ordentligt innan det byggs in tillsammans med andra mer fuktkänsliga material.

Lättbetong

Annonsplats