Materialegenskaper – Betong

Betong har hög tryckhållfasthet, men relativt låg draghållfasthet. Materialet betong är beständigt och fukttåligt. Betong har relativt hög densitet och värmekapacitet.

Fysikaliska egenskaper – betong

• Densitet 2 300 – 2 400 kg/m3
• Tryckhållfasthet 10 – 130 Mpa
• Draghållfasthet 1 – 10 Mpa
• Elasticitetsmodul 20 – 50 Gpa
• Kryptal (ca 10 år) 2 – 4
• Gränsstukning 0,2 – 0,4 %
• Gränstöjning 0,01 – 0,02 %
• Krympning vid 50 % RH 0,04 – 0,08 %
• Nötningsmotstånd, 1 600 varv 0,1 – 1 mm
• Permeabilitet, specifik
• Luftgenomsläpplighet 10 – 5 m3/mh Pa

Annonsplats
Termiska egenskaper

• Värmediffusivitet 0,8 – 1,0 m2/s
• Värmekapacitet 1,05 kJ/kg °C
• Värmeledningstal 2,4 W/m °C

Akustiska egenskaper

• Absorptionsfaktor 0,01 – 0,03
• Transmissionsförlust (1 – 100 kg/m2) 20 – 55 Db

Annonsplats
Elektriska egenskaper

• Resistivitet 50 – 100 ohm . m
• Dielektrisk fältstyrka 1 – 2 MV/m

Annonsplats

Källa: Heidelbergcement

Läs mer:

Annonsplats