Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk murades i olika skift och med olika tjocklek beroende på hur mycket belastning väggen skulle klara.

Många av dessa murade stommar och skorstensstockar finns kvar än idag i äldre byggnader.

Annonsplats

Murade tegelväggarna tar dock upp stor del av byggnadens area. Idag eftersträvas därför tunnare konstruktioner för att få ut så stor boarea som möjligt.

Murat tegel används idag främst till fasader som tillsammans med ytterväggen utgör byggnadens klimatskal.

Materialet tegel används också vid framställning av takpannor, s.k. taktegel.

Läs mer:

Annonsplats

Fasader

Annonsplats

Pump och blandare för bruk

Mur- och putsföretagen

Murning.nu

Perspektiv på tegel

Tegel är ett keramiskt byggnadsmaterial som tillverkas av lera. Leran formas och bränn i ugnar till ett hårt och hållfast ...
Läs Mer

Tegelbranschens historia – del 2

Tegelbrukens tillverkning av bl.a. mursten ökade kraftigt under 1800-talet och fram till början av 1900-talet. Därefter sjönk produktion fram till ...
Läs Mer

Tegelbranschens historia – del 1

Tegel har används som byggmaterial i Sverige sedan medeltiden. Den äldsta bevarade tegelbyggnaden idag anses vara Gumlösa kyrka från 1191 ...
Läs Mer

Återbruk av tegel

Äldre tegelbyggnader håller ofta hög kvalitet även efter 100 år, är relativt underhållsfria och har många gånger en återstående livslängd ...
Läs Mer

 Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats