Tegelbranschens historia – del 2

Tegelbrukens tillverkning av bl.a. mursten ökade kraftigt under 1800-talet och fram till början av 1900-talet. Därefter sjönk produktion fram till 1921 från ca 400 000 till 100 000 miljoner murstensprodukter.

Fram till 1950-talet var mursten volymmässigt den största tegelprodukten för svensk tegelindustri

Annonsplats

Mellan första och andra världskrigen varierande produktionsvolymerna för mursten, Efter andra världskriget var det inte längre murstenen utan fasadteglet som dominerade tegelproduktionen. Användning av inhemskt fasadtegel ökade fram till slutet av 60-talet för att därefter åter sjunka.

Taktegeltillverkningen i Sverige ökade under 1900-talet från ca 30 miljoner takpannor till 67 miljoner vid andra världskriget. Därefter sjönk den inhemska produktionen av taktegel och andra takmaterial ersatte delvis taktegel.

Keramiska dräneringsrör tillverkas inte alls i Sverige längre. Sedan 1969 har tillverkningen av tegelrör successivt lagts ner och andra material, såsom plast och betong, har i nyproduktion ersatt markförlagda rör av tegel.

Annonsplats

Under 4 år mellan 1967 och 1971 halverades antal tegelbruk i Sverige från ca 100 till ca 50 stycken. Några år senare fanns enbart ett fåtal inhemska tegelbruk kvar i drift.

KÄLLOR:

Tegelbruk (Riksantikvarieämbetet och Sveriges Tegelindustriförening)

Läs mer:

Tegel

Tegelbranschens historia

Återbruk av tegel

Arkitektur och ByggnadshistoriaMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats