Pump och blandare för bruk

Blandare för mur- och putsbruk

Blandning av bindemedel, ballast och vatten respektive torrbruk och vatten sker en blandare på arbetsplatsen.

Det finns i princip tre typer av blandare:

Frifallsblandare förekommer mest på småbyggen. Invändiga vingar i den roterande behållaren och lyfter upp materialen och låter dem falla fritt. Denna blandare kallas ibland tombola.

Planblandare, även kallad tvångsblandare, är vanligast och ger det tillförlitligaste resultatet. Blandaren förekommer i olika storlekar.

friifallsblandare
Frifallsblandare. Källa: Murning.nu
planblandare
Planblandare. Källa: Murning.nu

Genomströmningsblandare eller automatblandare blandar torrbruk och vatten genom att materialen pressas genom ett rör med en skruv.

genomströmningsblandare med silo och pump
Genomströmningsblandare med silo och pump, Källa: Murning.nu

Till skillnad från andra blandartyper kan genomströmningsblandaren leverera bruk kontinuerligt. Av den
anledningen och eftersom den är liten kan den placeras uppe på ställningslaget.

Blandningstiden är extremt kort. Speciellt anpassat torrbruk måste användas. Eventuella tillsatser som till exempel frostskyddsmedel kan inte tillsättas vid blandningen utan måste finnas i torrbruket.

Förutom dessa typer finns ett antal mindre blandare som ska användas när mindre mängder torrbruk ska röras upp med vatten. Dessa används huvudsakligen vid mindre lagningsarbeten och liknande.

Webbplats

Murning.nu

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.