Blandare för mur- och putsbruk

Blandning av bindemedel, ballast och vatten respektive torrbruk och vatten sker en blandare på arbetsplatsen.

Det finns i princip tre typer av blandare:

Annonsplats

Frifallsblandare förekommer mest på småbyggen. Invändiga vingar i den roterande behållaren och lyfter upp materialen och låter dem falla fritt. Denna blandare kallas ibland tombola.

Planblandare, även kallad tvångsblandare, är vanligast och ger det tillförlitligaste resultatet. Blandaren förekommer i olika storlekar.

friifallsblandare
Frifallsblandare. Källa: Murning.nu
planblandare
Planblandare. Källa: Murning.nu

Genomströmningsblandare eller automatblandare blandar torrbruk och vatten genom att materialen pressas genom ett rör med en skruv.

genomströmningsblandare med silo och pump
Genomströmningsblandare med silo och pump, Källa: Murning.nu
Annonsplats

Till skillnad från andra blandartyper kan genomströmningsblandaren leverera bruk kontinuerligt. Av den
anledningen och eftersom den är liten kan den placeras uppe på ställningslaget.

Blandningstiden är extremt kort. Speciellt anpassat torrbruk måste användas. Eventuella tillsatser som till exempel frostskyddsmedel kan inte tillsättas vid blandningen utan måste finnas i torrbruket.

Förutom dessa typer finns ett antal mindre blandare som ska användas när mindre mängder torrbruk ska röras upp med vatten. Dessa används huvudsakligen vid mindre lagningsarbeten och liknande.

Annonsplats

Webbplats

Murning.nu

 

Platsgjutning med betong

Annonsplats