Pump och blandare för bruk

Blandare för mur- och putsbruk

Blandning av bindemedel, ballast och vatten respektive torrbruk och vatten sker en blandare på arbetsplatsen.

Det finns i princip tre typer av blandare:

Frifallsblandare förekommer mest på småbyggen. Invändiga vingar i den roterande behållaren och lyfter upp materialen och låter dem falla fritt. Denna blandare kallas ibland tombola.

Planblandare, även kallad tvångsblandare, är vanligast och ger det tillförlitligaste resultatet. Blandaren förekommer i olika storlekar.

friifallsblandare
Frifallsblandare. Källa: Murning.nu
planblandare
Planblandare. Källa: Murning.nu

Genomströmningsblandare eller automatblandare blandar torrbruk och vatten genom att materialen pressas genom ett rör med en skruv.

genomströmningsblandare med silo och pump
Genomströmningsblandare med silo och pump, Källa: Murning.nu

Till skillnad från andra blandartyper kan genomströmningsblandaren leverera bruk kontinuerligt. Av den
anledningen och eftersom den är liten kan den placeras uppe på ställningslaget.

Blandningstiden är extremt kort. Speciellt anpassat torrbruk måste användas. Eventuella tillsatser som till exempel frostskyddsmedel kan inte tillsättas vid blandningen utan måste finnas i torrbruket.

Förutom dessa typer finns ett antal mindre blandare som ska användas när mindre mängder torrbruk ska röras upp med vatten. Dessa används huvudsakligen vid mindre lagningsarbeten och liknande.

Webbplats

Murning.nu

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!