Tegel är ett keramiskt material som förr ofta användes för att mura upp en byggnads bärande väggar. Tegelstenar och bruk murades i olika skift och med olika tjocklek beroende på hur mycket belastning väggen skulle klara.

Många av dessa murade stommar och skorstensstockar finns kvar än idag i äldre byggnader.

Annonsplats

Murade tegelväggarna tar dock upp stor del av byggnadens area. Idag eftersträvas därför tunnare konstruktioner för att få ut så stor boarea som möjligt.

Murat tegel används idag främst till fasader som tillsammans med ytterväggen utgör byggnadens klimatskal.

Materialet tegel används också vid framställning av takpannor, s.k. taktegel.

Läs mer:

Fasader

Pump och blandare för bruk

Mur- och putsföretagen

Murning.nu

Murningsbranschens historia bevarad

Tidskriften Tegel från SPEF (nuvarande Mur- och Putsföretagen) har lång tradition och är en riktig kulturskatt för den som vill ...
Läs Mer

Hej Mur- och Putsföretagen!

En av Byggipedias samarbetspartners (tidigare SPEF) har bytt namn till Mur- och Putsföretagen. - Det nya namnet är tydligt och ...
Läs Mer

Fasadsten

Fasadmuren kan även bestå av stenmaterial, t.ex. kalksandsten eller av mursten, såsom tegel. Tegelfasader i moderna hus består nästan alltid ...
Läs Mer
Laddar…

 Mur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats