Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.


Bild: Rockwool

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.


=> Samarbetspartners och sponsorer, t.ex. tillverkare och leverantörer eller branschorganisationer inom området för isolering, behövs för att uppdatera, utveckla och öppna upp innehållet på dessa sidor. Välkomna!


Relaterat:

Lösullsisolering