Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

Annonsplats

Bild: Rockwool

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.


Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand - eller glas. I tillverkningsprocessen ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i väggar ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller. Andra egenskaper ...
Läs Mer

Beräkningar – energi och isolering

Beräkning av byggnadsisolering För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i ...
Läs Mer

Läs också:

Lösullsisolering

Annonsplats