Mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

I slutet av 1800-talet började man att mer konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull blev alltmer utbredd. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till denna utveckling.

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.

Avsnitt – Mineralull

Om mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer. Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull ...
Läs Mer

Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralullstillverkning Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand - eller glas. I ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller. Andra egenskaper ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Arbetsanvisning Isolerade konstruktioner (Paroc)
Byggregler BBR 2012Checklista Tak
Info om byggnadsfyisk och konstruktion (Paroc)
brand och riskhantering (Paroc)
ljud och ljudisolering  (Paroc)
IsoverBoken (Isover/Saint Gobain)
Teknisk isolering, (Isover/Saint Gobain)

 

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.