Mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

I slutet av 1800-talet började man att mer konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull blev alltmer utbredd. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till denna utveckling.

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.

Avsnitt – Mineralull

Om mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer. Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull ...
Läs Mer

Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralullstillverkning Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand - eller glas. I ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller. Andra egenskaper ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Arbetsanvisning Isolerade konstruktioner (Paroc)
Byggregler BBR 2012Checklista Tak
Info om byggnadsfyisk och konstruktion (Paroc)
brand och riskhantering (Paroc)
ljud och ljudisolering  (Paroc)
IsoverBoken (Isover/Saint Gobain)
Teknisk isolering, (Isover/Saint Gobain)

 

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
  • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
  • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

  • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
  • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
  • - publiceras i digital eller tryckt form
  • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

  • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
    Don`t copy text!