Mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer.

Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull som båda bildar ett poröst lätt och ulliknande fibermaterial. Mineralull har därför goda värme- och ljudabsorptionsegenskaper.

I slutet av 1800-talet började man att mer konsekvent isolera husen som byggdes i Sverige. Sågspån och halm är exempel på den tidens isoleringsmaterial.

Den moderna isoleringens historia började vid andra världskriget och användningen av mineralull blev alltmer utbredd. Ekonomiska faktorer som kostnaderna för uppvärmning av hus var en orsak till denna utveckling.

Mineralull kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat.

Avsnitt – Mineralull

Om mineralull

Mineralull används för värme- och ljudisolering i byggnader samt av installationer. Det finns två olika sorters mineralull; glasull och stenull ...
Läs Mer

Råvaror och tillverkning – Mineralull

Mineralullstillverkning Mineralull är en syntetisk fiber som tillverkas av mineraliska (oorganiska) råvaror som sten och sand - eller glas. I ...
Läs Mer

Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i ...
Läs Mer

Materialegenskaper – Mineralull

Mineralull är ett poröst och lätt material som har god isoleringsförmåga mot såväl värme som kyla samt buller. Andra egenskaper ...
Läs Mer
Laddar…

Källor och länkar

Arbetsanvisning Isolerade konstruktioner (Paroc)
Byggregler BBR 2012Checklista Tak
Info om byggnadsfyisk och konstruktion (Paroc)
brand och riskhantering (Paroc)
ljud och ljudisolering  (Paroc)
IsoverBoken (Isover/Saint Gobain)
Teknisk isolering, (Isover/Saint Gobain)

 

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!