Byggsystem – med lättbetong

Bild: Svenska Stenhusföreningen

Byggsystemet i detta exempel är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak.

Lättbetongelement innebär normalt en enkel konstruktionsteknik och byggprocess.

Annonsplats

Väl planerat kan produktionsmetoden ge långsiktiga fördelar på bl.a. energianvändning och inomhusklimat.

Systematiken som bl.a. stöds av att implementera rutiner för egenkontroll är en grundläggande förutsättning för att typer av montagearbeten, inkl. montage av lättbetong.

Exempel på kontrollplan för byggsystem med lättbetong

Ytterväggar

Bild: Svenska Stenhusföreningen
Annonsplats

Ytterväggar utföres av massiva block, block med integrerad isolering eller massiva väggelement som putsas eller kläs med panel eller fasadsten utvändigt.

Till ytterväggar används produkter i tjocklek 300-500 mm.

Väggarna tunnputsas och/eller spacklas invändigt före målning eller tapetsering.

Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Innerväggar

Innerväggar av block eller element som tunnputsas och/eller spacklas före målning eller tapetsering. Över dörr- och fönsteröppningar monteras lättbetongbalkar.

Bjälklag

Bjälklag över kryputrymme, till mellanbjälklag och till takbjälklag utförs av armerade bjälklagselement av lättbetong. Elementen läggs upp på murverk, elementväggar, lättbetongbalkar eller stålprofiler. Längs- och tvärsgående fogar gjuts i med bruk.

Bjälklag över kryprum

Elementets ovansida förses med någon typ av undergolv och golvbeläggning. Elementet tilläggsisoleras på undersidan eller ovansidan med mineralull eller cellplast.

Mellanbjälklag

Elementets ovansida förses med någon typ av undergolv och golvbeläggning. Elementets undersidan behandlas med sandspackel och öppen latexfärg.

Annonsplats
Takbjälklag

Elementets ovansida täcks med en plastfilm innan isolering med mineralull eller cellplast och beläggs med takbeläggning. Elementets undersida behandlas med sandspackel och öppen latexfärg.

Lättbetong

Annonsplats