Byggsystem – med lättbetong

Byggsystemet i detta exempel är baserat på lättbetong i ytterväggar, innerväggar, bjälklag och tak. Lättbetongelement innebär normalt en enkel konstruktionsteknik … Fortsätt läsa Byggsystem – med lättbetong