Exempel på kontrollplan för byggsystem med lättbetong

Vid uppförande av kompletta byggsystem bör kontrollarbetet utgå ifrån de underlag och dokument som tillhandahålls av leverantören för byggsystemet.

Kontrollpunkter och toleranser kan specificeras närmare t ex av projektören  projektet.

Annonsplats

Rutiner för kontrollarbetet och de kvalitetskrav som skall gälla arbetas in  arbetsplatsens rutiner, t ex i samband med arbetsberedning.

Exempel på kontrollpunkter för lättbetongkonstruktioner:

 • Kontroll – tillverkningsdatum
 • Kontroll – leveranskontroll
 • Kontroll – betongplatta ytjämnhet
 • Kontroll – betongplatta fukt (papp)
 • Kontroll – limning (täthet, fyllda fogar)
 • Kontroll – murning (jämnhet, förband, lod)
 • Kontroll – balkar upplag, rätt sida upp)
 • Kontroll – fönsteröppningar (mått)
 • Kontroll – ytterhörn (lod, mått)
 • Kontroll – spår, armering + gjutning i murkrönet
 • Kontroll – u-balk (armering, gjutning)
 • Kontroll – täckning murkrön, fönsterbröstning
 • Kontroll – fuktprov invändigt före ytbehandling (15%)
 • Kontroll – övrigt

Källa: Egenkontrollplan gällande H+H lättbetong, celblocket och multiplattan

Läs mer:

Annonsplats