Uttorkning och ytskikt – Lättbetong

Uttorkning och fuktprovning av lättbetong

Uttorkning kan ta tid och påverka hela byggets tidplan. Uttorkningstider och maximal fukthalt kan variera mellan olika ytskikt och anges normalt av respektive leverantör.

Det är viktigt att kontrollera att lättbetongens yta är tillräckligt torr innan ytskikt appliceras.

Annonsplats

Tänk också på att lättbetongen kan behöva torka ut åt två håll för att beräknade torktider för konstruktionen ska hålla.

Under den kalla delen av året är det enklast att torka ut byggnaden genom att höja inomhustemperaturen. Mekanisk ventilationen kan kopplas in och köras på full effekt. Alternativ arrangeras korsdrag i byggnaden genom att fönster öppnas i minst två av byggnadens väderstreck och med en springa på ca 10 cm.

Under sommaren har uteluften högre fuktinnehåll och en avfuktare kan behövas för att torka ut byggfukt i konstruktionen. Då är det viktigt att ventilation med uteluft är avstängd, fönster stängda osv.

Fuktkontroll

Annonsplats

För att kontrollera fukten i ett material finns olika mätinstrument. Det är viktigt att välja en metod som är anpassat för lättbetong.

Tänk på att fuktmätning på ytan av ett material inte är ett säkert mått på mängden fukt, t.ex. byggfukt, som finns inuti byggdelen och som också behöver tid på sig att ”vandra ut” ur konstruktionen.

Annonsplats

Ytskikt och ytbehandling

Puts och ytbehandling utförs enligt leverantörens anvisningar.

Ytskikt på lättbetong

Annonsplats