Uttorkning och ytskikt – Lättbetong

Uttorkning och fuktprovning av lättbetong

Uttorkning kan ta tid och påverka hela byggets tidplan. Uttorkningstider och maximal fukthalt kan variera mellan olika ytskikt och anges normalt av respektive leverantör.

Under den kalla delen av året är det enklast att torka ut byggnaden genom att höja inomhustemperaturen. Mekanisk ventilationen kan kopplas in och köras på full effekt. Alternativ arrangeras korsdrag i byggnaden genom att fönster öppnas i minst två av byggnadens väderstreck och med en springa på ca 10 cm.

Annonsplats

Under sommaren har uteluften högre fuktinnehåll och en avfuktare kan behövas för att torka ut byggfukt i konstruktionen. Då är det viktigt att ventilation med uteluft är avstängd, fönster stängda osv.

Annonsplats

Ytskikt

Puts och ytbehandling utförs enligt leverantörens anvisningar. Allmänt gäller för lättbetongkonstruktioner:

Ytskikt på lättbetong – exempel:

 • Fasad:
  • Puts utförs antingen som treskikts tjockputs, armerad med ett svetsat varmförzinkat trådnät eller som tunnputs,
   fiberförstärkt och nätarmerad.
  • Träpanel på lättbetong förutsätter att limfogarna är väl fyllda och täta. Reglarna monteras stående så att vatten kan rinna fritt nedåt bakom panelen.
 • Källaryttervägg:Källaryttervägg fuktskyddas under mark. Några vanliga metoder för detta är:
  1. Luftspaltbildande plastskivor
  2. Dränerande och isolerande skivor av mineralull eller cellplast
  3. Membranisolering
 • Invändiga ytskikt:
  • Vid målning och tapetsering tunnputsas och/eller spacklas underlaget. För att undvika sprickbildning i underlaget kan puts- och/eller spackelskikt förstärkas med väv alternativt med limmad fiberduk.
  • Trämaterial kan vid behov skyddas mot byggfukt via en plastfolie eller asfaltpapp som läggs mellan trä och lättbetong.
Annonsplats