Säkerhetsåtgärder för vägarbetsplatser

Exempel på säkerhetsåtgärder vid vägarbetsplatser:

 • Separera trafiken från vägarbetsplatsen:
  • Om möjligt – led om trafiken så att den inte passerar förbi arbetsstället.
  • Om trafiken inte kan ledas om och ta annan väg krävs anordningar som möjliggör att fordon kan passera förbi arbetsplatsen på ett säkert sätt.
  • Separera trafiken från arbetsplatsen med barriärer, markeringar och skyltar.
 • Särskild hänsyn och uppmärksamhet vid förbipasserande gång- och cykeltrafik.
 • Hastighetsbegränsningar för förbipasserande fordon.
 • Hastighetsbegränsande åtgärder t ex:
  • avsmalnande väg
  • gupp
  • chikaner (S-formade kurvor)
  • VMS-skyltar (som reglerar hastighet eller skickar varningstext)
 • Säkerställ:
  • Vägmärkens och varningsskyltars placering och tydlighet
  • Utformning av skyddsanordningar.
 • Utmärkning av arbetsfordon, skyddsfordon och varningsfordon för att trafikanterna lätt skall upptäcka dem.
 • Trafikreglering vid mötande trafik där trafiken måste släppas på växelvis i varje riktning.

Trafikverkets riktlinjer för säkerheten på en vägarbetsplats följer V3-principen: Varna, Vägleda, Värna.

Läs mer:

Källor

Trafikverket

Annonsplats
Annonsplats