Infästning i betong

Att skruva i betong

Vid infästning med skruv i betong används ofta plugg, expander eller kemisk infästning (ankarmassa). Lättare infästningar kan göras med plastplugg.

Metoden anpassas efter vad det är som skall fästas och hur tungt det är och vilka krafter som kommer att påverka infästningen.

Annonsplats
Arbetsgång vid infästning i betong:
  1. borra ett hål anpassat till infästningens djup (expanderns och skruvens längd) samt till expanderns diameter
  2. rengör hålet noga från betongdamm!
  3. för in plugg, expander eller ankarmassa alt skruva i betongskruv direkt i hålet
  4. skruva in skruven i plugg, expander respektive ankarmassa som stelnat.

Om betongskruv

Annonsplats

Om metallexpander

Om ankarmassa

Annonsplats