Etikettarkiv: Byggnadsvård

Byggnadsvård

Byggnadshistoria

Med begreppet byggnadshistoria förknippas ofta arkitektur och arkitekturhistoria, men även byggnadstekniken och byggmaterialen har en historia som kanske främst beror på geografiska och lokala förutsättningar. Detta kan förståss i sin tur ha haft inverkan på den lokala byggnadskulturen och arkitekturen.

Byggnadstekniken har dessutom – oavsett geografiskt läge – förändrats genom tiderna, från enklare boningar med få material till mer pampiga hus och byggnader med avancerade stomsystem, flera olika material och inredningsdetaljer samt mer eller mindre komplexa installations- och styrsystem för vatten, värme, ventilation mm

Det är inte bara byggnaders olika ålder som skiljer dem åt. Det kan skilja stort mellan olika länder och världsdelar, beroende på tillgång på både material och klimat. Förr i tiden skiljde sig byggandet och materialvalen också mellan olika regioner i Sverige. I takt med att världen blivit mer global och materialen transporteras längre sträckor skiljer sig också byggtekniken mindre åt än tidigare.

Lästips om byggnadshistoria

Arkitekturhistoria (Wikipedia)

Länken ger en bra översikt och beskriver mer eller mindre ingående olika tidsåldrar och begrepp ur ett arkitektoniskt perspektiv

70-talshus under luppen (SDS)

Så byggdes husen 1880 – 2000 (Bokus)

En bibel över svenska byggnadsstilar, konstruktioner och material från 1800-talet och framåt. Finns att köpa eller kanske att låna på skolans bibilotek(?)

Att söka en byggnads historia

Förutom tips på hur man söker en byggnads bakgrund och historia beskriver artikeln några tidstypiska utformanden, material och detaljer från olika epoker.

In i Väggen

Ett inspirerande exempel på hur byggelever vid Tullängsskolan (Örebro) i projketform arbetat med att ta fram och presentera kunskap om byggnadsteknik i olika länder och vid olika tider.

Byggnadsvård

Idag talas det mycket om byggnadsvård. Det innebär att man restaurerar äldre byggnader för att de skall behålla eller återfå mer av sitt ursprungliga utseende och karaktär.

Material för byggnadsvård och till renovering av kulturmärkta byggnader (som måste bevaras) kan köpas via handlare som specialiserat sig på denna typ av material och byggnadsprodukter.

Byggnadsvård handlar lika mycket om kunskap och hantverk som om byggnadsmaterial. För att kunna restaurera ett gammalt hur krävs kunskap både om huset och byggnadstekniken och om den tidens hantverk.

Länk- och lästips för byggnadsvårdare:

ByggIgen

Sammanslutning av företag som sysslar med omhändertagande och försäljning av begagnade byggmaterial – både modernare och äldre material

Byggfabriken

Webbsida och försäljning: Specialiserad på byggnadsvård och försäljning av nytillverkade tidstypiska byggnadsdetaljer.

Byggnadsvårdsbloggen

Information och fakta och andra frågor kring byggnadsvård som samlats under 5 års engagerat bloggande i ämnet.