Relining i korthet

Precis som för andra typer av underhållsarbeten och traditionella stambyten kan fastighetsägaren besluta att utföra åtgärd enbart på delar av fastighetens stammar och rör, t ex av ekonomiska skäl om övriga delar bedöms vara ok.

Kort om relining:
  • Relining används allt oftare som en alternativ metod till omfattande byten av avloppsstammar och – rör i bostadshus.
  • Relining kan också utföras på andra typer av rör t ex i mark och invändiga stuprör mm
  • Relining är en enklare och snabbare åtgärd, än traditionellt stambyte, med minimal störning för de boende. Inga ingrepp behöver göras i byggdelar och tätskikt.
  • Relining kan därför vara en åtgärd som kan hålla stammarna täta och fungerande fram tills badrum ock kök skall renoveras.
  • Relining kan användas som ett komplement vid ombyggnader, t ex relining av stammarna medan förgreningsrören i bostaden kanske behöver flyttas och bytas ut.
  • Relining kan rätt utförd betraktas som såväl en långsiktigt hållbar metod som en bra metod för akut åtgärder, t ex vid läckage där man inte vill eller behöver bryta upp golv eller andra byggdelar.

Läs mer:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats