Relining av trycksatta system

Trycksatta system, såsom tappvatten- och värmeledningar, kräver särskild omsorg vid relining samt kontroller efter utfört arbete.

Invändig beläggning av trycksatta system utförs med korrosionsbehandlad epoxi eller kisel för att uppfylla krav på beständighet.

Arbetsgång:
  1. Kopplingar, ventiler och armaturer demonteras.
  2. invändig torkning med hjälp av tryckluft.
  3. rengöring genom blästring
  4. inspektion.
  5. invändig beläggning med epoxi eller kisel.
  6. inspektion  och provtryckning.
  7. Kopplingar, ventiler och armaturer återmonteras.
  8. Rörsystemet vattensätts.
  9. Anslutningar kontrolleras.

Läs mer:


Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats