Alla tiders arkitekter

"Santa Maria del Fiore". Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg#/media/File:Santa_Maria_del_Fiore.jpg
”Santa Maria del Fiore”. Public Domain via Wikimedia Commons

Historisk sett har arkitekten varit den som haft huvudansvaret för en byggnad, både konstnärligt och för konstruktionen, då det inte gjordes skillnad på arkitekt och ingenjör som man gör idag.

Offentliga byggnaderna och bostäder för de med pengar och makt har i huvudsak haft en arkitekt som ansvarig.

Annonsplats

Arkitekten har genom historien också haft en betydande roll för samhällets utveckling och utformning. Arkitekten Imhotep var den tidigaste kända arkitekten som också är den första namngivna läkaren i historien.

Stadsplanerare eller militäringenjör

Arkitekter har varit med och planlagt samt genomfört genomgripande förändringar av stadsplaner. Stora delar dagens urbana miljö har utformats av arkitekter.

Förr var många arkitekter anställda på heltid av någon högt uppsatt person eller förmögen släkt.

Arkitektens varierande uppdrag

Den vitruvianske mannen by JP Watrin Licensed under Public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Homem_Vitruviano_-_Da_Vinci.jpg
Den Vitruvianske mannen av Leonardo da Vinci

Liksom idag fanns förr arkitekter som arbetade fristående och för olika uppdragsgivare.

Dessa arkitekter blev liksom dagens arkitekter anlitade för enskilda uppdrag.

Annonsplats

Arkitekter har även verkat som militäringenjörer, konstnärer och skulptörer.

Några arkitekter i historien har varit ”universalgenier”, till exempel Leonardo da Vinci.

Läs mer:

Annonsplats